בית פעילויות

פעילויות

גרעין המורים התורני בשכונת אושיות רחובות משנת תשס"ב פועל ברחובות בשכונת אושיות גרעין מורים תורני. הסיוע והתרומה לקהילה אשר חרוטים על דגלם, וערכי התורה שהינם נר לרגלם, הובילו את ראש הישיבה-הרב חיים סבן שליט"א ואת בוגריה להקים גרעין תורני, המורכב...
בנוסף ללימוד התורה בבית המדרש עוסקים התלמידים בפעילויות חסד מגוונות. בכל שבוע מתקיימת פעילות קבועה של חסד בקהילה ובכל מקרה כשהתושבים בעיר רחובות נזקקים לעזרה הם יודעים לפנות לתלמידי הישיבה שעוזרים להם ברצון. בין הפעילויות המתקיימות : ימי חסד שנתיים במהלכם תלמידי הישיבה מתנדבים...
ליל לימוד משמר בישיבה לילות המשמר החלו בישיבה לפני מספר שנים, במטרה לצאת לבין הזמנים מתוך תגבורת של אורה וקדושה לקראת ימי החופשה מחוץ לישיבה. לילות המשמר מתקיימים באופן קבוע שלוש פעמים בשנה לפני היציאה לחופשת בין הזמנים. המשמר כולל לימוד תורה...
המסלול בישיבה אורך כ4 שנים ומתחלק בכל שנה לשיעורים משיעור א-ד לאחר טעינה רוחנית ראשונה בישיבה מתגייסים התלמידים בסוף שיעור א' , ורובם פונים לתפקידים קרביים במגוון יחידות בצבא . המוטיבציה לגיוס ולשירות משמעותי של בני ישיבות ההסדר מוערכת מאוד...
- אורות יעקב ביוטיוב -
Call Now Button