ליל לימוד משמר בישיבה
לילות המשמר החלו בישיבה לפני מספר שנים, במטרה לצאת לבין הזמנים מתוך תגבורת של אורה וקדושה לקראת ימי החופשה מחוץ לישיבה.
לילות המשמר מתקיימים באופן קבוע שלוש פעמים בשנה לפני היציאה לחופשת בין הזמנים.
המשמר כולל לימוד תורה משמעותי לאורך כל הלילה : שיעורים מגוונים מרבני הישיבה ורבנים אורחים, וכן לימוד משותף בחבורות של תלמידי הישיבה וחברי הכולל בהווה ובעבר.
לילות המשמר צמחו מתוך רצון אמיתי וספונטני של התלמידים להוסיף קודש ויראת שמיים ואנו רואים בחוש איך כל ליל לימוד מעצים את חווית הלימוד, הקדושה והדיבוק חברים. גם מספר התלמידים המשתתפים ב"ה הולך וגדל, ומתוך כך
אנו שואפים להרחיב את לילות המשמר גם לזמנים נוספים בשנה, ושוקדים על רעיונות נוספים לחיזוק הלימוד בישיבתנו.

שרים ונהנים במלווה מלכה