גם השנה חג הסיגד צויין בישיבת ההסדר אורות יעקב והתלמידים שמעו שיעור מפי הרב ליאור נגוסה.