האם הגאולה תופיע רק על ידי צדיקים ??- הרב לירן עוקשי עם הסברים מפתיעים.