הרב הדיין צבי צרפתי מלמד הלכות שבת על הסדר.צפו בדיני כיסוי בסימן רנ"ז וגם רעיונות לפרשה.